Zásady ochrany osobních údajů

Vaše práva na ochranu osobních údajů jsou pro nás velmi důležitá. Bereme na vědomí, že pokud se nám rozhodnete poskytnout své informace, věříte, že budeme postupovat odpovědně. Tyto informace využíváme pouze k tomu, aby nám pomohly poskytovat lepší služby. Proto jsme zavedli zásady na ochranu vašich osobních údajů. 
 
Zavázali jsme se dodržovat ochranu osobních údajů ve vztahu k našim produktům a službám. Za tímto účelem podporuje společnost Sprinx Systems následující principy upravené v těchto zásadách:
 
POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK NEBO POSKYTNUTÍ JAKÝCHKOLIV OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘEDSTAVUJE VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO ZÁSADAMI, TAKŽE NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM NAŠE STRÁNKY, ANI NÁM NEPOSKYTUJTE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE. 
 
ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Naše webové stránky (dále jen „Stránky“) obsahují odkazy na další webové stránky provozované třetí stranou. Neneseme odpovědnost za postupy či zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách spravované třetími stranami a tyto zásady se na tyto webové stránky nevztahují. Doporučujeme vám prohlédnout si zásady ochrany osobních údajů na všech stránkách třetích stran, abyste se ujistili, že tito provozovatelé stránek chrání vaše osobní údaje. 
 
INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME
Můžeme získávat informace o vašich návštěvách na našich Stránkách a využívat jich, a to včetně stránek, které si prohlížíte, odkazů, na které klikáte, i dalších kroků v souvislosti s našimi Stránkami.
 
Navíc můžeme sbírat také některé informace, které váš prohlížeč zasílá na každou webovou stránku, kterou navštívíte. Jedná se o informace jako je vaše IP adresa, operační systém, typ prohlížeče a jazyk, mimo jiné i čas přístupu a odkazy na adresy webových stránek.
 
Když obdržíte leták nebo propagační materiál od společnosti Sprinx Systems, můžeme využít přizpůsobené odkazy či podobné technologie ke stanovení, zda byl váš e-mail otevřen, a na které odkazy jste klikli, abychom vám mohli zasílat lépe přizpůsobenou e-mailovou komunikaci či jiné informace.  
 
Naše stránky obsahují soubory cookies a další sledovací mechanismy k ukládání vašich preferencí a dalších informací o vašem počítači. Naše využívání souborů cookies šetří váš čas eliminací potřeby opakovaně zadávat stejné informace a zobrazováním přizpůsobeného obsahu a vhodné reklamy při vašich pozdějších návštěvách Stránek. Využití souborů cookies můžete schválit nebo zamítnout. Většina webových prohlížečů automaticky souhlasí s využitím souborů cookies, nicméně obvykle můžete upravit nastavení svého prohlížeče, aby využití souborů cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud se rozhodnete pro zákaz využití souborů cookies, nebudete se moci přihlásit ani využívat další interaktivní funkce našich stránek, které jsou na souborech cookies závislé.
 
Abyste si ověřili, zda máte oprávnění k přístupu a využívání některých materiálů, obsahu a služeb dostupných na našich Stránkách nebo abychom mohli naše Stránky vylepšit, pomoci Vám se službami, případně technickou podporou, můžeme vás požádat o poskytnutí důležitých osobních údajů.
 
Informace můžeme vyžadovat například, když:
se registrujete na náš Portál zákaznické podpory
upgradujete na verzi pro více uživatelů
se registrujete k doručování letáku
požadujete předvedení produktu
 
Za všech výše uvedených okolností obvykle požadujeme osobní údaje, jako je vaše jméno, společnost, funkce, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, jakož i další podobné osobní údaje, které jsou nezbytné pro registraci nebo odběr našich služeb. 
 
JAK VAŠE INFORMACE VYUŽÍVÁME
Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme k analýze trendů, sledování návštěvnosti, zájmu, provozu stránek, abychom stránky a služby mohli zlepšovat. Dále údaje shromažďujeme pro poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali. Takové využití může zahrnovat poskytování efektivnějšího zákaznického servisu, zjednodušení používání Stránek či služeb pro odstranění potřeby opakovaného zadávání stejných informací, provádění průzkumů a analýz s cílem vylepšení našich produktů, služeb a technologií. Příležitostně můžeme na naše Stránky umístit reklamu a můžeme využít některé informace, které na Stránkách získáváme. 
 
Vaše osobní údaje rovněž používáme ke komunikaci s vámi. Občas vám můžeme zasílat propagační e-maily s informacemi o dalších produktech či službách dostupných u Sprinx Systems. Vaše osobní údaje můžeme rovněž využít k zasílání osobně adresovaných: e-mailů s oznámeními, letáky speciálními nabídkami nebo pro jiný kontakt v souvislosti s poskytováním našich služeb.
 
Osobní údaje získané na Stránkách mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v jiné zemi, v níž má společnost Sprinxs Systems, nebo její, dceřiné společnosti, zástupci své provozovny. Využitím Stránek nebo produktu Sprinx Systems udílíte souhlas s jakýmkoliv takovým převodem informací mimo ČR. Rovněž od vás a od třetích stran shromažďujeme veřejné i neveřejné informace a spojujeme je s informacemi získanými na Stránkách. 
 
SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S výjimkou případů popsaných v těchto zásadách, nebudeme vaše osobní údaje poskytovat mimo společnost Sprinx Systems a její dceřiné společnosti bez vašeho souhlasu. Stránky vám mohou umožňovat volbu sdílení vašich osobních údajů s vybranými partnery společnosti Sprinx Systems, aby vás mohli kontaktovat ohledně svých produktů, služeb či nabídek. Případně vám mohou Stránky nabízet volbu, zda si přejete dostávat sdělení od společnosti Sprinx Systems jménem externích obchodních partnerů o konkrétních nabídkách partnerů (bez poskytnutí vašich osobních údajů třetím osobám).
 
Nabízíme-li služby pod společnou značkou s jinou společností a vy se zaregistrujete k využívání takových služeb či produktů, mohou informace sbírané v souvislosti se službami pod společnou značkou získávat jak Sprinx Systems, tak i jiná společnost.
 
Příležitostně najímáme jiné společnosti k poskytování omezených služeb našim jménem, jako je zpracování a doručování mailů, poskytování zákaznické podpory, hostování webových stránek, zpracování transakcí nebo provádění statistických analýz našich produktů a služeb. Takové společnosti budou mít možnost získat pouze osobní údaje, které potřebují pro poskytnutí služby. Budou povinny zachovávat důvěrnost informací a mají zakázáno je využívat pro jakékoliv jiné účely.
 
Jsme rovněž oprávněni převést vaše údaje v souvislosti s jakoukoliv fúzí, akvizicí, konsolidací, změnou, odprodejem nebo zrušením firmy, pokud prodáváme celý náš podnik nebo veškerá jeho aktiva - jejich část (včetně seznamu našich zákazníků obsahujícího vaše osobní údaje). Do vašich osobních údajů můžeme vstoupit nebo je zveřejnit, pokud se domníváme, že takový krok je nezbytný pro dodržení zákona nebo zákonného dokumentu, který byl doručen společnosti Sprinx Systems.
 
ZRUŠENÍ REGISTRACE DORUČOVÁNÍ PROPAGAČNÍCH E-MAILŮ
Doručování budoucích propagačních e-mailů ze Stránek můžete zrušit dodržením konkrétních pokynů v e-mailu, který vám bude doručen.
 
NÁŠ ZÁVAZEK K ZAJIŠTĚNÍ DAT
Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zachovali přesnost údajů a zajistili správné využívání informací, zavedli jsme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje, které prostřednictvím Stránek shromažďujeme. Pokud budeme my nebo náš poskytovatel služeb povinni zveřejnit nebo vám zaslat oznámení o neoprávněném přístupu k některým bezpečnostním systémům nebo jinému proniknutí, souhlasíte, že vám oznámení můžeme doručit buď prostřednictvím oznámení na našich Stránkách nebo zasláním oznámení na jakoukoliv vaši e-mailovu adresu, kterou máme k dispozici.
 
PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Můžeme vám poskytnout možnost prohlížet si a upravovat své osobní údaje online. 
 
ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD 
Příležitostně provádíme aktualizace těchto zásad tak, aby odrážely změny našich služeb a zpětnou vazbu zákazníků. Pokud zveřejníme změny těchto zásad, dojde k úpravě „Data platnosti“ v horní části těchto zásad. Pokud nastanou podstatné změny těchto zásad nebo toho, jak využíváme osobní údaje, oznámíme vám to buď okamžitým zveřejněním oznámení o takových změnách před jejich zavedením, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali tyto zásady a byli tak informováni o tom, jak Sprinx Systems chrání vaše údaje.

Standard Enterprise Unlimited
Neomezeně agentů Neomezeně agentů Neomezeně agentů
1500 Kč měsíčně 2400 Kč měsíčně 9900 Kč měsíčně
Max. 1000 transakcí, 1000 vyzvednutých emailů, 1 GB datový limit Max. 10 000 transakcí, 10 000 vyzvednutých emailů, 50 GB datový limit Max. 1000000 transakcí, 1000000 vyzvednutých emailů, 1TB datový limit